Huurprijsindexering

De jaarlijkse verhoging van de huurprijs met een vast percentage. Huurprijsindexering vindt plaats met als achterliggend doel -mede- de koopkracht van de verhuurder gelijk te laten lopen met de jaarlijkse inflatie. Ieder jaar vindt een nieuwe huurprijsindexering plaats, die wordt bepaald door middel van een berekening waarin onder meer de inflatie wordt meegenomen. Huurprijsindexering mag maximaal een keer per twaalf maanden plaatsvinden.  De verhuurder is niet verplicht de huurder vóór de verhoging op de hoogte te stellen van de wettelijke verhoging.

Huurprijsindexering kan plaatsvinden bij zowel particuliere huur als bij huur van bedrijfsruimte.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Huurindex, indexeringspercentage