Erfdeel

Het deel van de erfenis waarop een erfgenaam recht heeft. Elke erfgenaam heeft eenzelfde deel recht op de erfenis als alle andere erfgenamen, tenzij de erflater bij uiterste wilsbeschikking (testament) een andere regeling heeft gemaakt. De omvang van het erfdeel wordt zodoende bepaald door het wettelijk erfrecht, dan wel – als deze aanwezig is – het testament.

Een erfgenaam heeft altijd ten minste recht de legitieme portie (ook wel: kindsdeel). Deze legitieme portie is de helft van de omvang, waarop de erfgenaam normaal gesproken recht zou hebben bij een evenredige verdeling. Dit geldt ook, als de persoon onterfd is. Zodoende heeft ook een onterft persoon altijd ten minste recht op de legitieme portie bij een erfenis.

Categorie Erfrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen