Boedelkosten

De kosten die worden gemaakt om een nalatenschap af te wikkelen. Deze kosten worden betaald vóórdat de erfenis wordt verdeeld. Onder de boedelkosten valt onder andere de kosten van de uitvaart (begrafenis/crematie) en de kosten die de erfgenaam/erfgenamen maken om de erfenis te verdelen. Ook de kosten van de executeur en notaris vallen hieronder.

De boedelkosten zijn niet aftrekbaar van de erfbelasting. Alleen de kosten van de uitvaart mogen hiervan worden afgetrokken.

Categorie Erfrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen