Boedelbeschrijving

Bij een overlijden van de erflater moet de omvang van de nalatenschap (ook wel: de erfenis) worden vastgesteld. Dit staat in een boedelbeschrijving. Deze boedelbeschrijving is, behoudens enkele uitzonderingen, niet verplicht; in de situatie dat een boedelbeschrijving niet verplicht is, kunnen partijen (doorgaans de erfgenamen) zelf een boedelbeschrijving opstellen.

Als een boedelbeschrijving wel wettelijk verplicht is, moet deze doorgaans via de notaris worden opgemaakt.

Categorie Erfrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen