Boedelregister

Een register bij de rechtbank, waarin in informatie staat over een opengevallen nalatenschap. Dit register is openbaar en kan worden ingezien via rechtspraak.nl.

In het boedelregister staan onder meer de volgende rechtsfeiten:

- Eventuele verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard of verworpen;
- Gegevens van de notaris die bij de afwikkeling van de erfenis betrokken is;
- Gegevens van de vereffenaar.

In het boedelregister staat geen informatie over de boedelbeschrijving. Ook staat er geen informatie over het huwelijksvermogensrecht, bijvoorbeeld als echtgenoten gaan scheiden.

Categorie Erfrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen