Aangifte erfbelasting

Als een erfgenaam een erfenis krijgt, moet diegene daarover doorgaans belasting erfbelasting betalen. Dat gebeurt via een aangifte erfbelasting. Of erfbelasting verschuldigd is (en of aangifte moet worden gedaan) hangt af van de hoogte van de erfenis en de relatie van de erfgenaam tot de overledene. Op de website van Rijksoverheid staat hierover nadere informatie. De erfenis is tot een bepaalde hoogte vrijgesteld van erfbelasting, de hoogte van deze vrijstelling verandert jaarlijks. Beneden het bedrag aan vrijstelling is de erfgenaam aldus geen erfbelasting verschuldigd.

Categorie Erfrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen