Zorgplicht werkgever

De zorgplicht van de werkgever wordt ook wel aangeduid als goed werkgeverschap. Dit houdt in dat de werkgever de plicht heeft om zich als een goed werkgever te gedragen. Dit is niet nader in de wet gedefinieerd, maar wordt veelal beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Goed werkgeverschap geeft veelal een antwoord op die situaties waarin niet is voorzien bij cao of arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld dat de werkgever er zorg voor dient te dragen dat de sfeer in de werkomgeving prettig is

 

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 7:611 BW
Synoniemen