Terugkeerregeling

De terugkeerregeling wordt ook wel aangeduid als de terugkeergarantie. Het houdt in dat een werknemer de garantie heeft dat hij bij uitdiensttreding binnen een bepaalde termijn kan terugkeren in de oude functie.

Voor een aantal functies is de terugkeerregeling wettelijk vastgelegd. Bijvoorbeeld voor een aantal politieke functies.

Indien de terugkeerregeling niet wettelijk is vastgelegd, kunnen de werknemer en de werkgever dit in de meeste gevallen contractueel toch overeenkomen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordien indien de werknemer tijdelijk wordt overgeplaatst naar een andere werkplek.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Terugkeergarantie