Werkgeversverklaring

Een verklaring van de werkgever dat een werknemer bij hem in dienst is. Een dergelijke verklaring wordt vaak gevraagd wanneer de werknemer privé een hypotheek wenst af te sluiten en bevat onder meer een opgave over het inkomen van de werknemer en het soort dienstverband (bepaalde of onbepaalde tijd). Meestal dient daarbij ook (een kopie van) de loonstrook te worden overgelegd. Bij een contract voor bepaalde tijd dient de werknemer vaak ook een intentieverklaring te overleggen. In deze verklaring geeft de werknemer aan dat hij voornemens is na afloop van het contract voor bepaalde tijd bij de werkgever in dienst te blijven.

In sommige gevallen wordt een werkgeversverklaring verlangd door de verhuurder bij het aangaan van een huurovereenkomst.

 

 

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen