Werktijdenwet

In de werktijdenwet (ook wel: Arbeidstijdenwet) staat opgenomen over onder meer de maximale hoeveelheid uren die een werknemer achtereenvolgens mag werken en de minimale rusttijden van werknemers. Zo regelt deze wet de minimum rusttijden per dag, rust na nachtdienst of reeks van nachtdiensten, pauzes en zondagarbeid.

De Arbeidstijdenwet is van toepassing op welke werknemer. Indien een werkgever zich niet houdt aan het bepaalde in de ATW kan hem een boete worden opgelegd door de Inspectie SWZ.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel Art. 1 e.v. ATW
Synoniemen Arbeidstijdenwet