Proeftijdbeding

De proeftijdbeding wordt ook wel als synoniem gebruikt voor het begrip proeftijd. Het houdt in dat de werknemer en de werkgever een schriftelijke afspraak maken (in de arbeidsovereenkomst) waarbij beide partijen in de gelegenheid worden gesteld om na te gaan of de functie daadwerkelijk bij de werknemer past, en of beide partijen tevreden zijn over (de inhoud van) de dienstbetrekking en de wijze waarop de werknemer de functie vervult.

De maximale duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de beoogde arbeidsovereenkomst, maar kan nooit langer zijn dan twee maanden. Zolang de proeftijd niet is verstreken, zijn beide partijen bevoegd om de arbeidsovereenkomst te allen tijde op te zeggen zonder opgaaf van reden. De werkgever zal echter wel de proeftijd dienen te benutten om de kwaliteiten van de werknemer ten volle te kunnen benutten, anders zal hij zich mogelijk schuldig kunnen maken aan misbruik van bevoegdheid indien hij de arbeidsovereenkomst na de proeftijd niet verlengt.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen Proeftijd