Stakingsrecht

Het stakingsrecht houdt in dat het werk, veelal krachtens een arbeidsverhouding, tijdelijk wordt neergelegd. Het stakingsrecht is niet in een Nederlandse wet geregeld, maar is een uitvloeisel van het Europees Sociaal Handvest. Uit dit handvest vloeit voort dat werknemers mogen staken als er geen akkoord wordt bereikt over de inhoud van een cao door de werkgever en de vakbonden.

Als er in een bedrijf wordt gestaakt, zal dat in de regel veelal het gevolg zijn van acties van het FNV. Dat betekent dat een werknemer geen toestemming hoeft te vragen om te staken of een vrije dag hoeft op te nemen. Deelname aan een staking wordt niet gezien als werkweigering.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel Art. 8 IVESCR
Synoniemen