Relatiebeding

Een relatiebeding is een beding in de arbeidsovereenkomst die inhoudt dat het de werknemer verboden is na het einde van het dienstverband werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever.

Er zijn enkele verschillen tussen een relatiebeding en een concurrentiebeding. Waar een concurrentiebeding voorkomt of beperkt dat dat een werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst bij een (directe) concurrent van de werkgever in dienst treedt of zelf met de werkgever concurreert, verbiedt een relatiebeding een werknemer om voor de klanten of relaties van zijn oud-werkgever werkzaamheden te verrichten.

Een relatiebeding is meestal in tijd beperkt en kan wettelijk voor slechts een maximale periode gelden. Op overtreding van het relatiebeding staat in de regel een boete. In een procedure bij de kantonrechter kan de werknemer verzoeken -al dan niet bij beëindiging van het dienstverband- om de overeengekomen tijdsduur van het relatiebeding te beperken.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 7:653 lid 1 BW
Synoniemen