Reprorecht

Het reprorecht is een van de uitzonderingen op het exclusieve recht van de auteur om toestemming te verlenen een werk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het reprorecht is de mogelijkheid voor bedrijven en instellingen om auteursrechtelijk beschermd werk te vermenigvuldigen. Indien voldaan is aan de voorwaarden voor het reprorecht, kan de auteursrechthebbende hier niet tegen optreden.

Het bedrijf of instelling die het auteursrechtelijk beschermde werk vermenigvuldigd, dient wel een redelijke vergoeding te betalen aan de auteursrechthebbende (de maker van de publicaties).

Een bekende organisatie die de reprorechtvergoeding incasseert namens auteursrechthebbenden is Stichting Reprorecht.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Recht van reproductie