Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet houdt in dat een arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt opgezegd. In de regel gebeurt dit door de werkgever, maar een ontslag op staande voet door de werknemer is ook mogelijk. Bij een ontslag op staande voet wordt geen opzegtermijn in acht genomen. In de regel komt het vaak voor dat een ontslag op staande voet door de werkgever vaak mondeling gegeven wordt. Kort daarop zal de werkgever een schriftelijke bevestiging sturen. Dit laatste is geen formele eis, maar om bewijs te leveren.

Een ontslag op staande voet mag alleen onder voorwaarden. In de regel moet sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen. De werkgever hoeft geen toestemming te vragen aan het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. Als het ontslag op staande voet terecht is, eindigt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 7:677 BW
Synoniemen Onverwijlde opzegging arbeidsovereenkomst