Goed werknemerschap

Goed werknemerschap is een term uit het arbeidsrecht. Het is een bepaling die is gebaseerd op de meer algemene strekking van de redelijkheid en billijkheid. Het geeft een aantal verplichtingen weer die de werknemer tegenover de werkgever heeft.

De term goed werknemerschap is een nadere aanvulling op de wettelijke bepalingen uit het arbeidsrecht en de arbeidsovereenkomst. Immers, niet alle omstandigheden kunnen door middel van afspraken en de wet worden voorzien. In die gevallen waarin de arbeidsovereenkomst en wet niet voorziet, heeft de regeling omtrent goed werknemerschap aanvullende werking.

Voor de werkgever geldt in het arbeidsrecht ook een dergelijke bepaling: goed werkgeverschap. De regeling omtrent goed werkgeverschap is echter strenger dan de regeling van goed werknemerschap voor de werknemer. De reden hiervoor is dat de werknemer een afhankelijkheidsrelatie heeft.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 7:611 BW
Synoniemen