Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is gebaseerd op de beginselen van redelijkheid en billijkheid. In het arbeidsrecht kunnen niet alle onderwerpen geregeld zijn. Ook een arbeidscontract geeft soms onduidelijkheid. Daarom geeft art. 7:611 van het Burgerlijk Wetboek aan een werkgever zich als 'goed werkgever' dient te gedragen. Deze bepaling heeft dan een aanvullende werking op de arbeidsverhouding.

In de praktijk is het begrip goed werkgeverschap gebaseerd op een aantal beginselen. Deze beginselen vormen als leidraad om te bepalen wanneer er sprake is van goed werkgeverschap.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 7:611 BW
Synoniemen