Getuigschrift (mv: getuigschrift)

Een getuigschrift is een document dat door de werkgever aan de werknemer wordt verstrekt bij ontslag. Meestal gebeurt het verstrekken hiervan op verzoek van de werknemer. Als de werknemer om een getuigschrift verzoekt, is de werkgever verplicht deze te verstrekken.

In het getuigschrift staat opgenomen hoe de werknemer gedurende de arbeidsovereenkomst heeft gepresteerd. Een nieuwe werkgever zal op basis van het getuigschrift zich een oordeel kunnen vellen over de kwaliteiten van de werknemer. Aangezien een getuigschrift wordt verstrekt op verzoek van de werknemer, zal de werknemer dan ook geen getuigschrift verlangen indien hij benedensmaats heeft gepresteerd of is ontslagen.

Voor een werknemer die goed heeft gepresteerd is het van belang dat in het getuigschrift duidelijk wordt opgenomen wat de werknemer heeft gedaan. Aan vage omschrijvingen kunnen immers geen conclusies worden verbonden. Ook is het vaak verstandig dat een werknemer referenties in het getuigschrift laat opnemen. Dit zijn personen met wie contact kan worden opgenomen om over de sollicitant te spreken.

Zie ook deze pagina over de rechten van een werknemer indien door de werkgever geen, of een onjuist getuigschrift wordt verstrekt.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel art. 7:656 BW
Synoniemen