Getuigschrift (mv: getuigschrift)

Een getuigschrift is een document dat een werkgever desgevraagd aan de werknemer verstrekt bij beëindiging van het dienstverband. Meestal gebeurt het verstrekken hiervan op verzoek van de werknemer. Als de werknemer om een getuigschrift verzoekt, is de werkgever verplicht deze te verstrekken.

In het getuigschrift staat opgenomen hoe de werknemer gedurende de arbeidsovereenkomst heeft gepresteerd. Een nieuwe werkgever kan op basis van het getuigschrift inzicht krijgen in de kwaliteiten van de werknemer.

Voor een werknemer die goed heeft gepresteerd, is het van belang dat het getuigschrift vermeldt wat de werknemer heeft gedaan. Ook is het vaak verstandig dat een werknemer referenties in het getuigschrift laat opnemen. Dit zijn personen met wie contact kan worden opgenomen om over de sollicitant te spreken.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel art. 7:656 BW
Synoniemen