Ordemaatregel

Een ordemaatregel is een maatregel die de werkgever aan een werknemer kan opleggen om de gang van zaken binnen een organisatie te handhaven. Meestal doet dit zich voor indien er sprake is geweest van een ernstig verwijtbare gedraging van de werknemer. Bijvoorbeeld indien er vermoedens bestaan dat er sprake is geweest van diefstal of fraude. In dat geval kan de werkgever de werknemer tijdelijk schorsen of op non-actief zetten.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen Disciplinaire maatregel