Onverwijlde opzegging

Onverwijlde opzegging is een term die verband houdt met een ontslag op staande voet. Het is van relevantie voor beoordeling van de vraag of een ontslag op staande voet rechtsgeldig is. Als een werkgever het ontslag niet onverwijld kenbaar heeft gemaakt, mist deze werking.

Onverwijld betekent ook wel: 'zonder uitstel'. De werkgever zal in de regel het ontslag op staande voet zo snel mogelijk moeten mededelen zodra alle feiten en omstandigheden hem bekend zijn.

De werkgever mag onder omstandigheden wel eerst een nader onderzoek instellen. Dit doet zich voor als hij het vermoeden heeft dat er sprake is van een ernstig verwijtbare gedraging. Hangende het onderzoek mag de werkgever de werknemer schorsen of tijdelijk op non-actief zetten. Als de werkgever naar aanleiding van het onderzoek besluit om de werknemer vooralsnog op staande voet te ontslaan, dient hij direct na afronding van het onderzoek het ontslag aan de werknemer mede te delen.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 7:677 BW
Synoniemen