Bewindspersoon

Een minister of staatssecretaris.

In de zin van de Ziektewet worden ook de commissaris van de Koning, burgemeester, Nationale ombudsman, substituut-ombudsman, lid van gedeputeerde staten, wethouder en de voorzitter van een waterschap aangemerkt als bewindspersonen. De arbeidsverhoudingen van de betrokken bewindspersonen worden niet beschouwd als dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet, maar daarvoor gelden aparte regels buiten het arbeidsrecht.

De term bewindspersoon dient niet te worden verward met de definitie bewindvoerder in het personen- en familierecht. Een bewindvoerder is een persoon de financiële belangen van de onderbewindgestelde behartigt.

 

Categorie Arbeidsrecht
Regeling Ziektewet
Wetsartikel Art. 6 Zw
Synoniemen