Bewindspersoon

Onder bewindspersoon wordt onder andere aangemerkt degene, die minister, staatssecretaris, commissaris van de Koning, burgemeester, Nationale ombudsman, substituut-ombudsman, lid van gedeputeerde staten, wethouder, voorzitter van een waterschap of de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is. De arbeidsverhoudingen die deze personen hebben worden niet beschouwd als dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet.

De term bewindspersoon dient niet te worden verward met de definitie bewindvoerder in het personen- en familierecht. Een bewindvoerder is een persoon de financiële belangen van de onderbewindgestelde behartigt.

 

Categorie Arbeidsrecht
Regeling Ziektewet
Wetsartikel Art. 6 Zw
Synoniemen