Arbo-arts

Een arbo-arts is een onafhankelijke arts die onder meer een rol speelt bij verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers. Ook stelt hij vast of een werknemer ziek is: zulks met het oog op de vraag of de werknemer zich terecht ziek heeft gemeld en niet in staat is te werken.

Een arbo-arts wordt ook wel als synoniem gebruikt voor bedrijfsarts. Een bedrijfsarts is echter niet hetzelfde als een arbo-arts: al kan de werkgever zowel een arbo-arts als een bedrijfsarts inschakelen, is een bedrijfsarts een beschermde titel. Een bedrijfsarts kan zelfstandig werken, een arbo-arts daarentegen staat onder toezicht van een bedrijfsarts.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen