Huurrecht

Bij huurrecht denken mensen vaak aan het huren van een huis of van een kamer. Huurrecht is veel breder dan dat. Onder huurrecht vallen eigenlijk alle huurovereenkomsten. Ook wanneer het gehuurde een auto of kleding of een printer is. In het Burgerlijk Wetboek staat het als volgt beschreven: “Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.”

Praktische problemen

Het huurrecht kenmerkt zich door de vele praktische problemen die kunnen ontstaan. Zo zijn huurders en verhuurders vaak niet goed op de hoogte van alle wettelijke rechten en verplichtingen. Kan een verhuurder bijvoorbeeld zo maar de huur opzeggen of de huur verhogen? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van een gehuurde woning?

Wanneer schakelt u een advocaat in?

Als huurder

  • De huurprijs wordt verhoogd
  • Het onderhoud aan de woning is achterstallig
  • Uw woongenot wordt verstoord

Als verhuurder

  • De huurder veroorzaakt overlast
  • Er is een huurachterstand
  • U wilt de huurprijs verhogen

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. E-mail Advocatenkantoor Appelman of bel 072 – 5123 229.