Huurbeding

In de hypotheekakte kan een bepaling zijn opgenomen waarin staat vermeld dat de eigenaar van de bedrijfsruimte deze alleen mag verhuren als hij toestemming heeft van de hypotheekhouder. Meestal doet de bank dit om te voorkomen dat er problemen ontstaan indien de bedrijfsruimte wordt geëxecuteerd. Aan de andere kant heeft ook de veilingkoper de mogelijkheid om het huurbeding in te roepen, mits de bevoegdheid om een beroep te doen op het ontruimingsbeding nog reeds bestond voor de hypotheekhouder en deze, blijkens de verkoopvoorwaarden, aan de veilingkoper overlaat. Met andere woorden: als er een clausule in de hypotheekakte staat opgenomen waarin melding wordt gemaakt van het feit dat verhuur van het pand alleen mogelijk is met toestemming van de hypotheekhouder, dient de hypotheekgever (de eigenaar van het pand) zich hieraan te houden.

Inperking recht op huurbescherming

Indien het huurbeding wordt ingeroepen wordt het recht op huurbescherming door de huurder beperkt. Dit staat geregeld in art. 3:264 BW. Indien de hypotheekgever in strijd handelt met dit beding zal dit jegens de hypotheekhouder een wanprestatie opleveren. Dat betekent dat de hypotheekgever jegens de hypotheekhouder aansprakelijk is voor de schade die voortvloeit uit niet-nakoming van deze afspraak. Overigens geldt dat als de bank overgaat tot een executieverkoop, dit zo nodig in een kort geding tegen kan worden gehouden.

Beperkingen door huurbeding

Door het huurbeding wordt de hypotheekgever de volgende bevoegdheden ontnomen (alternatief):

  • Hij mag het goed niet meer verhuren of verpachten zonder toestemming van de hypotheekhouder;
  • Hij mag het goed niet op bepaalde wijze of voor een zekere tijd verhuren of verpachten;
  • Hij mag geen huur- of pachtpenningen realiseren;
  • Hij mag het recht op huur- of pachtpenningen niet vervreemden of verpachten.

Overige beperkingen op huur

Een andere variant op het huurbeding is de situatie dat een appartementseigenaar, als lid van de VvE, in strijd handelt met het VvE-reglement door over te gaan tot verhuur van zijn appartement. De VvE, ofwel de overige appartementseigenaren hoeven dit in beginsel niet te dulden en kunnen daartegen optreden.

Advocaat huurrecht

Het huurbeding kan, zoals gezegd, worden ingeroepen door de hypotheekhouder of de veilingkoper. Latere opvolgers van de veilingkoper kunnen het recht niet inroepen, zelfs als het goed direct aan hen wordt geleverd. Dit levert in de praktijk niet vaak problemen op, maar het is goed om bewust te zijn dat dergelijke gevolgen zich kunnen voordoen. En wat is rechtens als de hypotheekachterstand (mede) een gevolg is van een huurachterstand door de huurder? Onze advocaat huurrecht voorziet u graag van nader advies indien u een kwestie heeft inzake een huurbeding.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.