Appelman Appelman logo
Nieuwlandersingel 53 1814 CK Alkmaar 072 512 32 29

Renovatie bij huur van een bedrijfsruimte

Niet zelden komt het voor dat er sprake is van achterstallig onderhoud bij de huur van een bedrijfsruimte. Of de verhuurder wenst een renovatie uit te voeren (lees: in geval van sloop alsmede vervangende nieuwbouw of geheel/gedeeltelijke vernieuwing van het desbetreffende pand). Welke rechten kan de huurder van het bedrijfsruimte in zulke gevallen te gelde maken en welke verplichtingen heeft de verhuurder?

Renovatie en dringende werkzaamheden: wettelijke kaders

In art. 7:220 BW is bepaald dat de huurder een medewerkingsplicht heeft ingeval de bedrijfsruimte dient te worden gerenoveerd. Dit is slechts anders indien de huurder hieromtrent een andere afspraak heeft gemaakt met de verhuurder: in tegenstelling tot de meeste andere bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek is deze bepaling niet dwingendrechtelijk van aard. Of de huurder een renovatie van het pand moet dulden -daargelaten of dit in de gegeven omstandigheden ook te zijner gunste kan zijn- dient in ogenschouw te worden genomen in hoeverre de huurder wordt aangetast in zijn woongenot. Hoofdregel is dat de huurder een eventuele inbreuk op het huurgenot moet dulden: de reden hiervoor is dat het recht van eigendom van de verhuurder in de meeste gevallen zwaarder weegt dan het belang van de huurder op ongestoord genot van de huur. Alvorens over te gaan tot renoveren dient de verhuurder eerst een redelijk voorstel bekend te maken bij de huurder.

Redelijk renovatievoorstel van de verhuurder

Alvorens over te gaan tot renoveren dient de verhuurder eerst een redelijk voorstel bekend te maken bij de huurder. Indien hij dit niet doet, zal hij de voorgenomen renovatiewerkzaamheden niet mogen doorvoeren. Bovendien dient het voorstel redelijk te zijn: voor de vraag of hiervan sprake is, is in elk geval van belang dat de aard en de duur van de werkzaamheden in tijdsduur beperkt zijn, dat er een eventuele mogelijkheid bestaat voor de huurder om tijdelijk elders te huisvesten en of er enigerlei financiële consequenties voor de huurder zijn te verwachten gedurende de tijdsperiode waarin de renovatiewerkzaamheden zullen plaatsvinden.

Verhuiskostenvergoeding

In geval van renovatie bij een woonruimte kunt u in sommige gevallen aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding. U kan hiervoor in aanmerking komen als de woning wordt gesloopt of gerenoveerd en u daardoor gedwongen bent om tijdelijk elders te huisvesten. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van het soort woonruimte. De hoogte hangt hier mede van af, alsmede de datum van verhuizing.

Dagvaarding in geval het renovatievoorstel niet wordt geaccepteerd

Indien de huurder niet akkoord gaat met  het renovatievoorstel dient de gang naar de rechter gemaakt te worden alvorens de renovatiewerkzaamheden kunnen worden voortgezet. De rechter zal vervolgens beoordelen of het renovatievoorstel redelijk is. In tegenstelling tot de renovatie van een woonruimte vindt er bij de huur van een bedrijfspand minder snel een belangenafweging plaats. Dit heeft tot gevolg dat als de verhuurder kan aantonen het pand voor eigen gebruik nodig te hebben, de belangen van de huurder buiten beschouwing blijven bij beoordeling van de vraag of het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden in de kern redelijkerwijs geoorloofd is. Zie ook deze pagina voor een belangenafweging tussen het belang van de verhuurder van renovatie van een woonruimte enerzijds en het belang van de huurder op ongestoord woongenot anderzijds.

Hulp nodig van een advocaat huurrecht?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.