Partners kunnen trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Als dit niet ten tijde van het huwelijk is overeengekomen, trouwen partners standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Dat is de nieuwe regeling voor huwelijken die vanaf 1 januari 2018 tot stand zijn gekomen. In dit artikel wordt besproken wat trouwen onder huwelijkse voorwaarden vanaf deze periode inhoudt. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid om vooralsnog huwelijkse voorwaarden aan te gaan.

Persoonlijke bezittingen

Persoonlijke bezittingen en schulden die echtgenoten vóór het trouwen hebben, blijven van de echtgenoten zelf. Alle bezittingen en schulden die echtgenoten krijgen na het huwelijk, worden van beide echtgenoten samen. Voor schenkingen en erfenissen geldt hiervoor een afwijkende regeling: deze zijn van de verkrijger persoonlijk. Als de schenker heeft bepaald dat de schenking of erfenis aan beide echtgenoten toekomt, valt deze in de huwelijksboedel.

Ondernemer

Voor ondernemers geldt een speciale regeling. Voor hen kan het van belang zijn om na te denken over het afsluiten van huwelijkse voorwaarden. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat zakelijk en privé gescheiden blijft. Bij een huwelijk vóór 2018 is een onderneming van beide echtgenoten gezamenlijk. Dat heeft tot gevolg dat schuldeisers zich op beide echtgenoten kunnen verhalen. Voor een huwelijk tot stand gekomen in 2018 of later kan trouwen onder huwelijkse voorwaarden verstandig zijn. De reden hiervoor is bijvoorbeeld dat de onderneming winst heeft gemaakt en de echtgenoot daar niet in heeft meegedeeld. De ondernemer zal dan de gemaakte winst moeten verrekenen met zijn of haar echtgenoot door middel van een vergoeding aan de gemeenschap.

Geregistreerd partnerschap

De Wet beperkte gemeenschap van goederen is ook van toepassing op personen die een geregistreerd partnerschap aangaan. Voor personen die een geregistreerd partnerschap aangaan, gelden in dat geval dezelfde voorwaarden als trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Personen kunnen bij de notaris partnerschapsvoorwaarden opstellen. Dit kan van belang zijn bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap in 2018 of later.

Huwelijkse voorwaarden

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden is van belang als echtgenoten alsnog alles willen delen. In dat geval worden de persoonlijke bezittingen en schulden die tot stand waren gekomen vóór het huwelijk gedeeld door beide echtgenoten. Ook voor ondernemers kan het van belang zijn huwelijkse voorwaarden op te stellen. Doen zij dit niet, dan kunnen ze een vergoeding verschuldigd zijn aan de gemeenschap.

Advocaat familierecht

Trouwen in 2018 betekent automatisch dat partners trouwen in beperkte gemeenschap van goederen. Hetzelfde geldt voor personen die een geregistreerd partnerschap aangaan: alle ingebrachte schulden en bezittingen vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven van de partners zelf. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan alleen door een notaris. Onze familierecht advocaat kan u voor of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap advies geven over de inhoud van de huwelijkse voorwaarden.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 4 mei 2018 Leestijd: 2 minutes