Schenking

Schenken (ook wel schenking of schenkingsovereenkomst) is een eenzijdige overeenkomst waarbij de schenker een roerende of onroerende zaak overdraagt aan een ontvanger. De schenkingsovereenkomst is een overeenkomst om niet, wat betekent dat de schenker voor de levering geen tegenprestatie ontvangt.

Een cadeau is een vorm van schenking. Grotere schenkingen worden vaak verricht in verband met erflatingen, omdat dit vanwege fiscale redenen gunstig kan zijn. Een schenking is onderworpen aan de schenkingsbelasting. Mits de schenking plaatsvindt binnen bepaalde waarden kunnen bedragen over meerdere jaren worden geschonken.

Wetsartikel Art. 7:175 BW
Synoniemen Schenkingsovereenkomst, schenken