Grievend gedrag van de alimentatiegerechtigde partner (bijna per definitie de vrouw) kan ertoe leiden dat zij haar recht op alimentatie verspeelt. Dat gedrag grievend is  wordt niet snel aangenomen. De rechter is hier (heel) terughoudend in omdat wangedrag gezien moet worden in het licht van de breuk tussen partijen die veelal gepaard zal gaan met de nodige emoties. Toch kan het recht op alimentatie worden verspeeld: in deze bijdrage bespreek onze advocaat personen- en familierecht P. Appelman de omstandigheden waaronder zulks het geval zich kan voordoen. 

Valse aangiften

Het Hof den Haag (link voor uitspraak) oordeelde op 13 april 2016 dat de lotsverbondenheid tussen partijen was geëindigd nu de vrouw de kinderen had aangezet valselijk aangifte te doen tegen hun vader wegens mishandeling en zij zelf valselijk aangifte deed tegen de man wegens poging tot moord/doodslag. Beide zaken zijn geseponeerd. Zij had ook de werkgever van de man benaderd en via Twitter, Facebook en blogs valse beschuldigingen geuit over de man.

Valse beschuldigingen jegens de man bij derden

Het Hof Arnhem-Leeuwarden (link voor uitspraak) beëindigde de alimentatie omdat de vrouw bij verschillende hulpverleners en behandelaars de man waaronder een collega van de man, beschuldigd had van slechte zorg van het kind waardoor het  last zou blijven houden van toevallen en darm/buikpijn

Hof Arnhem-Leeuwarden (link voor uitspraak) beëindigde de alimentatie wegens wangedrag van de vrouw jegens de man, zijn werkgever, de school van het kind en de hockeyclub van het kind en het plaatsen van beledigende en seksueel getinte mededelingen over de man op Facebook.

Poging tot moord; stalking; onnodig injecteren met insuline

Andere redenen om de alimentatie niet toe te kennen of te beëindigen zijn:

-Hof Amsterdam 19 mei 2009: poging tot moord op de man

-Hof Arnhem-Leeuwarden 20 juli 2017: het ’s nachts tijdens zijn slaap injecteren van de man met insuline, terwijl hij die niet nodig had, resulterend in  een ziekenhuisopname van 3 weken

-Hof Leeuwarden 19 november 2009: stalken van de man waarvoor de vrouw strafrechtelijk is veroordeeld

-Hof Arnhem-Leeuwarden 3 april 2014: stalking door de man van de vrouw wat de vrouw in een sociaal isolement bracht wat ertoe leidde dat de vrouw de man geen alimentatie meer hoefde te betalen

Vreemd gaan

Vreemd gaan hoeft er niet toe te leiden dat de vrouw haar recht op partneralimentatie verspeelt maar onder omstandigheden kan dit wel het geval zijn (HR 1981) bv. in het geval  dat de vrouw tijdens het huwelijk seksueel contact had gehad met diverse mannen en de tijdens het huwelijk geboren kinderen niet de biologische kinderen van de man bleken te zijn terwijl de vrouw de man in de waan had gelaten dat hij de biologische vader van de kinderen was.

Frustreren van de omgang; valse beschuldigingen

Het ernstig frustreren door de vrouw van de omgang van de man met de minderjarige kinderen kan ertoe leiden dat het recht op partneralimentatie (deels) eindigt. Het moet hier gaan om het jarenlang tegenwerken door de vrouw van de omgang, het stelselmatig weigeren om uitvoering te geven aan uitspraken van de rechtbank over de omgang en een weigerachtige houding om het conflict met de andere ouder op te lossen. Ook het uiten door de vrouw van beschuldigingen van de man  waartegen hij zich niet kon verweren en bannen van de man uit het leven van de kinderen kan een reden zijn tot beëindiging van de partneralimentatie of tot ontzegging daarvan. (Rechtbank Den Bosch 10 november 2000; Rechtbank Leeuwarden 9 juli 2008; Rechtbank Den Haag op 24 maart 2009; Hof Arnhem-Leeuwarden 9 juli 2013; Hof Den Bosch 14 december 2017 waarin het Hof het verzoek van de vrouw om partneralimentatie afwees omdat het Hof de lotsverbondenheid tussen partijen verbroken achtte door het grievend gedrag van de vrouw door de man zonder enig bewijs blijven beschuldigen van seksueel misbruik van de kinderen.

CONCLUSIE: u heeft zeker wel mogelijkheden om op grond  van grievend gedrag van de vrouw onder de partneralimentatie uit te komen. Als er sprake is van gewijzigde omstandigheden, kan bovendien om een gevraagd om een wijziging in de bijdrage voor levensonderhoud. Is er nog sprake van een hangende echtscheidingsprocedure, dan is het daarnaast voor echtelieden van belang om rekening te houden met het zogenoemde pensioenverweer. 

Wilt u meer informatie in het kader van het personen- en familierecht? Onze advocaat personen- en familierecht heeft jarenlange ervaring en staat particulieren zowel in als buiten rechte bij.

Door Edward Appelman op 5 april 2018 Leestijd: 3 minutes