In een recent arrest van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant werd ingegaan op de vraag of een bepaalde dienstbetrekking bij een arbeidsovereenkomst kon worden aangemerkt als een gemengde overeenkomst. Deze vraag kan onder meer relevant zijn in verband met het bepalen welk wettelijke regime op de arbeidsverhouding van toepassing is. In deze bijdrage gaat onze advocaat arbeidsrecht in op de juridische merites van de zaak.

Gemengde overeenkomst bij exploitatie zeeschepen

Eiser in de zaak – de werknemer- was werkzaam bij BMS. BMS exploiteert sleep- duw- en werkboten. Zij was op 25 februari 2015 een schriftelijke arbeidsovereenkomst met de werknemer aangegaan en sindsdien was hij werkzaam als matroos. Op 20 februari vond er een incident plaats aan boord van het schip. Nadien zou de werknemer zes weken vrij van dienst zijn en is dan ook niet meer aan boord verschenen toen het schip voor de kust van Texel aanmeerde. Ook heeft hij aangifte gedaan van het incident dat aan boord had plaatsgevonden.

Schriftelijke opzegging

De werknemer kreeg vervolgens een brief van de werkgever waarin hem werd medegedeeld er sprake was van werkweigering en hem werd het ontslag aangezegd met een opzegtermijn van 7 dagen op grond van de Zee-Arbeidsovereenkomst (MLC 2006 en art. 694 e.v.). Dit bleek een aanzienlijk kortere opzegtermijn dan bij een reguliere arbeidsovereenkomst het geval is.

Bevoegdheid van de kantonrechter

De werknemer was het niet eens met het ontslag en vocht deze aan. De rechter in het geding, de kantonrechter te Middelburg, bleek echter niet bevoegd kennis te nemen van het geding omdat de rechter van mening was dat er sprake was van een zee-arbeidsovereenkomst. De werknemer was het daar niet mee eens en stelde dat er sprake was van een reguliere arbeidsovereenkomst. Probleem was dat de werknemer zowel op zeeschepen alsmede binnenvaartschepen werkzaam was.

Arbeidsovereenkomst of zee-arbeidsovereenkomst

De kantonrechter stelde zich de vraag of de arbeidsovereenkomst kon worden aangemerkt als gemengde overeenkomst, aangezien de werknemer werkzaam was op schepen die onder de reikwijdte van de bepalingen inzake de arbeidsverhouding voor zeevaart viel alsmede de reikwijdte van bepalingen inzake een reguliere arbeidsverhouding. In dat geval zouden er verschillende regimes op de arbeidsrelatie van toepassing zijn.

Oordeel rechter: geen gemengde overeenkomst

De rechter oordeelde dat er geen sprake was van een gemengde overeenkomst, want de zee-arbeidsovereenkomst werd aangemerkt als een arbeidsovereenkomst met een bijzonder regime. Hiervan kon op grond van art. 7:696 leden 2 en 3 BW niet worden afgeweken. De rechter was dan ook van mening dat de bepalingen inzake de zee-arbeidsovereenkomst niet naast de bepalingen inzake de reguliere arbeidsverhouding van toepassing konden zijn en er dus geen sprake kon zijn van een gemengde overeenkomst. De rechter oordeelde dat als de werknemer alléén op binnenvaartschepen zou hebben gewerkt, er sprake zou zijn geweest van een reguliere arbeidsovereenkomst.

Advocaat arbeidsrecht

In een aantal gevallen is het mogelijk dat een arbeidsovereenkomst een gemengde overeenkomst is. Denk hierbij aan de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer tevens een zaak huurt in het kader van zijn werk. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van een reguliere arbeidsovereenkomst, maar zodra er een aantal bijzondere, niet voor de hand liggende afspraken worden gemaakt, is voorzichtigheid geboden. Heeft u een kwestie inzake de vraag wat partijen zijn overeengekomen en welk regime uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, neem dan contact op met onze advocaat arbeidsrecht voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en advies.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Door Edward Appelman op 8 juni 2018 Leestijd: 3 minutes