Vertragingsschade

De schade die een contractpartij  loopt door vertraging in het nakomen van een overeenkomst door de andere betrokken contractpartij.

Als een van de partijen in verzuim is, is deze partij in beginsel verplicht de opgelopen vertragingsschade van zijn wederpartij te vergoeden, bijvoorbeeld kosten die gepaard gaan met het regelen van vervangende zaken tijdens de vertragingsperiode.

Vertragingsschade is een vorm van contractuele aansprakelijkheid en valt dan ook binnen het aansprakelijkheidsrecht. De schadevergoeding geldt vaak voor iedere termijn dat een contractpartij in gebreke blijft en zal vaak oplopen naarmate de partij langer in gebreke blijft.

Wetsartikel
Synoniemen Schade, schadevergoeding