Verrekeningsbevoegdheid

De verrekeningsbevoegdheid is de bevoegdheid van de schuldenaar tot het verrekenen van een openstaande schuld en een verzoek tot verrekening indien te dienen bij de schuldeiser. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. De verrekeningsbevoegdheid geldt niet als de schuldenaar in staat van faillissement verkeert of aan hem of surseance (uitstel) van betaling is verleend. Ook is het alleen mogelijk te verrekenen als beide partijen een schuld hebben jegens elkaar en de vordering en schuld in dezelfde vermogens vallen. Bevoegdheid tot verrekening kan door bedrijven in een contract of overeenkomst worden vastgelegd of juist worden uitgesloten.

Wetsartikel Art. 6:127 BW
Synoniemen Verrekening