Voorwaardelijke verbintenis

Een verbintenis die afhangt van een toekomstige (onzekere) gebeurtenis.

Voorwaardelijke verbintenissen kunnen voortvloeien uit een eenzijdige rechtshandeling (bijvoorbeeld een testament) en een meerzijdige rechtshandeling (bijvoorbeeld een wederzijdse overeenkomst tussen twee rechtspartijen). De rechtsgevolgen van een testament treden bijvoorbeeld enkel in als de testamentair overlijdt. Een overeenkomst op basis van een voorwaardelijke verbintenis is alleen geldig op voorwaarde dat er een bepaalde gebeurtenis plaats vindt of in de toekomst plaats zal vinden.

Wetsartikel Art. 6:3 BW
Synoniemen