Bemiddelingsovereenkomst

Een bemiddelingsovereenkomst is een overeenkomst van opdracht. Bij de bemiddelingsovereenkomst verbindt de ene partij, de opdrachtnemer, zich tegenover de opdrachtgever ertoe om als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten. Kern van de prestatie is om overeenkomsten tot stand te brengen tussen de opdrachtgever en derden. De opdrachtgever is voor de werkzaamheden van de opdrachtnemer loon verschuldigd. Dit heet ook wel een bemiddelingsvergoeding of commissie.

Wetsartikel Art. 7:425 BW
Synoniemen Overeenkomst van bemiddeling