Te kwader trouw

Een handeling waarbij de persoon weet of redelijkerwijs behoorde te weten dat een verkregen goed onrechtmatig is verkregen. De term goeder trouw wordt in dit verband vaker gehanteerd; indien iemand niet te goeder trouw heeft gehandeld, is er automatisch sprake van een handeling te kwader trouw.

In het goederenrecht kan een persoon eigenaar worden van een goed, ondanks dat hij te kwader trouw heeft gehandeld ten tijde van de verkrijging ervan. Door het verloop van een bepaalde termijn wordt de onrechtmatige verkrijging van het goed in juridische zin bevestigd: in de regel is dit 20 jaar.

Wetsartikel At. 3:11 BW
Synoniemen Kwader trouw