Rechtsfeit

Een rechtsfeit is een feit waaraan rechtsgevolg - dus het ontstaan, gewijzigd raken of tenietgaan van een juridische relatie- is verbonden. Zo is de beëindiging van een arbeidsovereenkomst een rechtsfeit, want er treed een verandering op in de (juridische) rechten en plichten over en weer. Ook andersoortige menselijke handelingen - met name onrechtmatige daden- kunnen tot rechtsgevolg leiden. Ook in dat geval is er sprake van een rechtsfeit.

Rechtsfeiten vormen een omvangrijke rubriek in het verbintenissenrecht. Ook rechtshandelingen worden geschaard onder het begrip rechtsfeiten.

Tot slot zijn er ook 'blote feiten' waaraan het recht een rechtsgevolg toekent en dus een rechtsfeit zijn. Denk hierbij aan overlijden of geboorte.

Aan de kwalificatie van een feit of gebeurtenis als 'rechtsfeit' zijn geen rechtsgevolgen verbonden. Het is eerder andersom: omdat een bepaald feit als 'rechtsfeit' wordt beschouwd, is er in de regel sprake van het ontstaan van een bepaald rechtsgevolg.

Wetsartikel
Synoniemen Rechtshandeling, rechtsgevolg