Consument

Een consument is elke natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Consumenten die een overeenkomst sluiten met professionele partijen (zoals bedrijven) zijn onderworpen aan de algemene regels betreffende het verbintenissenrecht, en hebben daarnaast een aanvullende set rechten indien het een consumentenkoop betreft. Deze regels dienen ter bescherming van de consument. Voorbeelden hiervan zijn rechten met betrekking tot garantie, non-conformiteit en klachtenregelingen.

Wetsartikel
Synoniemen