Colportage

Colportage is verkoop aan producten of diensten aan huis of op straat. Indien op deze manier een overeenkomst tot stand komt, heeft de consument 14 dagen bedenktijd om de koop -zonder opgaaf van reden- ongedaan te maken.

Colportage heeft ook betrekking op de koop op afstand op internet. Omdat het voor een consument lastiger kan zijn om het product te bekijken dan in de winkel, geldt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen ook voor deze variant van koop. De leverancier mag bij opzegging geen boete bedingen. Wel mag hij de kosten voor retourzending in rekening brengen. De leverancier heeft vervolgens 30 dagen de tijd om een reeds verrichte betaling terug te storten.

De bedenktijd bij colportage is niet van toepassing bij de levering van maatwerkproducten, of goederen en/of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Zo geldt de bedenktijd niet voor kranten en/of tijdschriften, of goederen die kunnen bederven. Ook producten die aan specifieke tijden gebonden zijn, vallen niet onder de bepalingen inzake colportage.

Wetsartikel Art. 6:230o BW
Synoniemen Koop op afstand