Beroepschrift

Een beroepschrift is een schriftelijk stuk dat wordt gebruikt om in beroep te gaan tegen een beslissing op bezwaar van een overheidsinstantie. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank, sector bestuursrecht.

In het beroepschrift dient gemotiveerd te worden aangegeven wat de gronden voor het beroep zijn. Kort gezegd komt het erop neer dat wordt aangegeven waarom de belanghebbende het niet eens is met de beslissing. Daarnaast dient het beroepschrift de naam en adres te vermelden van de belanghebbende en dient het beroepsschrift te zijn voorzien van een datum en handtekening. Tot slot dient het onderwerp van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld te worden vermeld. Een kopie van de beslissing op bezwaar bijvoegen is om die reden raadzaam.

Categorie Procesrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen