Arbitrageclausule

Een arbitageclausule (ook wel: arbitragebeding) is een bepaling in een overeenkomst of algemene voorwaarden die inhoudt dat toekomstige geschillen zullen worden beslecht door middel van arbitrage. In dat geval kunnen partijen een eventueel geschil niet voorleggen aan de rechter. Aan arbitrage zijn doorgaans hoge kosten verbonden en het verschil met een procedure bij de reguliere rechter kan €10.000 bedragen. In de praktijk komt het dan ook vaak voor dat (een van) de partijen onder een arbitrageclausule probeert uit te komen. Dit is echter alleen mogelijk indien er sprake is van zwaarwegende belangen of indien er sprake is van misbruik van recht. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als een van de partijen het arbitrageclausule heeft opgenomen om de gang naar de rechter -vanwege de financiële drempels- praktisch onmogelijk te maken.

Wetsartikel
Synoniemen Arbitragebeding