Wederrechtelijkheid

Wederrechtelijkheid duidt op de situatie waarbij een feitelijke handeling, die een strafbaar feit zou opleveren, in strijd is met het recht. Dit naast de situatie waarbij sprake is van wederwettelijkheid, waarbij door het ontbreken van de wederrechtelijkheid de dader niet met succes kan worden veroordeeld, zoals zich voordoet bij een beroep op noodweer, wettelijk voorschrift of overmacht in noodtoestand.

Categorie Strafrecht
Wetsartikel
Synoniemen