Sepot

Een sepot (ook wel: seponering) is de situatie waarin het OM besluit om een verdachte niet langer te vervolgen. Dit kan een beleidssepot ofwel opportuniteitssepot zijn, bijvoorbeeld omdat het OM besluit bepaalde delicten niet te vervolgen en andere wel. In dat geval is vervolging technisch gezien wel mogelijk, maar besluit het OM -uit hoofde van redenen van algemeen belang- om aan de vervolging van andere delicten meer prioriteit te geven. Een sepot is ook mogelijk vanwege een gebrek aan bewijs of omdat de dader onbekend is. In dat geval is er sprake van een technisch sepot. Tot slot is ook een voorwaardelijk sepot mogelijk: in dat geval wordt het sepot onder voorwaarden verleend, met als achterliggende ratio de verdachte ervan te weerhouden (soortgelijke) delicten in de toekomst te plegen.

Categorie Strafrecht
Wetsartikel
Synoniemen Seponering