Benadeelde partij

Een persoon die schade heeft geleden doordat een ander een strafbaar feit heeft gegaan. Een benadeelde persoon kan zich partij voegen in het strafproces om als slachtoffer schadevergoeding van de dader te vorderen. In dat geval is niet noodzakelijk dat de persoon een civiele onrechtmatige daadsactie start.

 

 

Categorie Strafrecht
Wetsartikel
Synoniemen Slachtoffer, benadeelde