Beeldteken

Een beeldteken wordt ook wel een beeldmerk genoemd. Dit zijn logo's en komen onder het merkenrecht voor bescherming in aanmerking indien een merkdepot heeft plaatsgevonden (in de Benelux is dit bij het BBIE). Een voorwaarde voor inschrijving is dat het merk voldoende onderscheidend is, of dat het onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Beeldmerk, logo