Bemiddeling

Bemiddeling is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij (de opdrachtgever) verbindt om als tussenpersoon werkzaam te zijn om een overeenkomst tot stand te brengen tussen de opdrachtgever en een derde. De bemiddelaar ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding in de vorm van loon.

Een bemiddelingsovereenkomst wordt vaak gebruikt bij makelaars. Maar ook het starten van een mediationtraject geschiedt aan de hand van een bemiddelingsovereenkomst. In dit geval is de taak van de mediator erin gelegen om de gemaakte afspraken tussen partijen vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.

Categorie Algemeen
Wetsartikel Art. 7:425 BW
Synoniemen Mediation, bemiddelingsovereenkomst