Werkaanbod

Werkaanbod in de zin van de Wet Wajong houdt in dat het UWV een Wajong-uitkeringsgerechtigde een aanbod kan doen tot het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid. Dat is ook mogelijk indien dit niet expliciet in het participatieplan is opgenomen.

Regeling Wet Wajong
Wetsartikel Art. 2:19 Wajong
Synoniemen