Arbeidsplaatsvoorziening

Een arbeidsplaatsvoorziening is een speciale voorziening voor een persoon die een uitkering krachtens de Wet WIA of de Wet Wajong ontvangt. Het UWV kan in zulke gevallen voorzieningen verstrekken ten behoeve van de inrichting van de arbeidsplaats. Ook kan het UWV voorzieningen verstrekken met betrekking tot de productie- en werkmethoden en de bij de arbeid te gebruiken hulpmiddelen. Al deze voorzieningen dienen in overwegende mate te zijn afgestemd op het individu die de voorziening aanvraagt. Het UWV kan onder voorwaarden feiten wijzigen waardoor er geen aanspraak meer kan worden gemaakt op deze voorzieningen.

Wetsartikel Art. 15a Reïntegratiebesluit
Synoniemen