Arbeidsvermogen

Arbeidsvermogen in het sociaal zekerheidsrecht houdt in dat wordt onderzocht welke mogelijkheden de uitkeringsgerechtigde nog heeft om arbeid te verrichten. Dit is met name van belang voor personen met een ziekte of handicap waarvan niet vast of er zonder ondersteuning in het dagelijks onderhoud kan worden voorzien door middel van arbeid. Met arbeidsvermogen wordt ook wel bedoeld, of er mogelijkheden zijn om te werken. Er kan ook sprake zijn van arbeidsvermogen als daarbij minder dan het minimumloon wordt verdiend, omdat de persoon met de ziekte of handicap minder arbeid kan verrichten dan andere werknemers.

Er is in elk geval sprake van arbeidsvermogen als de persoon met een voorziening in staat is om arbeid te verrichten, als de persoon onder begeleiding kan werken of als de persoon alleen beschut werk kan doen.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen