Proefplaatsing

Proefplaatsing houdt in dat de werkgever gedurende de eerste twee maanden bij aanstelling van een uitkeringsgerechtigde geen loon hoeft te betalen. Daarentegen betaalt het UWV de uitkering van de uitkeringsgerechtigde gedurende twee maanden door. Dit heeft als voordeel dat de uitkeringsgerechtigde gedurende deze tijd de kans krijgt ervaring op te doen en zich te bewijzen in de functie. Voorwaarde is wel dat de werkgever de intentie heeft om de uitkeringsgerechtigde een contract aan te bieden van minimaal zes maanden. Na de proefplaatsing is er geen sprake meer van een proeftijd en kan de uitkeringsgerechtigde gelijk in dienst treden.

Voorwaarde voor proefplaatsing is dat het gaat om personen die een WAO- WIA- WAZ- Wajong- Ziektewet - of WW-uitkering krijgen. Het gaat, met andere woorden, om personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een WW-uitkering. Daarbij moet ook de verwachting zijn dat de persoon zonder proefplaatsing niet, of moeilijk aan werk kan komen. Bij een persoon met een WW-uitkering moet diegene minimaal drie maanden werkloos zijn of de persoon dient jonger dan 27 te zijn en niet over een startkwalificatie te beschikken.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen