Proeftijd

Een proeftijd is een schriftelijke afspraak tussen de werknemer en de werkgever bij aanstelling van de werknemer in een (nieuwe) functie. Doel is enerzijds voor de werkgever om de kwaliteiten en geschiktheid van de werknemer te kunnen beoordelen voor het werk, en anderzijds voor de werknemer om te beoordelen in hoeverre het werk aansluit bij zijn wensen. De proeftijd is ook wel bedoeld om de werksituatie uit te proberen zonder dat zonder dat beide partijen aansluitend aan langere tijd aan een arbeidsovereenkomst gebonden zijn. Een proeftijdbeding mag maximaal twee maanden zijn, en is, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst, korter. Gedurende de proeftijd zijn beide partijen bevoegd om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De werkgever heeft echter wel een speciale plicht ten aanzien van de proeftijd: hij dient de proeftijd wel te benutten om redelijkerwijs inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de werknemer. Heeft de werkgever dit niet gedaan en gaat hij vervolgens tijdens de proeftijd over tot ontslag, kan hij onder omstandigheden misbruik van bevoegdheid maken.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 7:652 BW
Synoniemen proeftijdbeding